Werkwijze en sfeer

De opleiding wordt gegeven door onze vaste trainers die afwisselend de trainingsdagen verzorgen. Daarnaast zijn iedere les vaste assistent-trainers aanwezig die je begeleiden tijdens de oefeningen.

Fouten maken moet

Binnen NLP hanteren we de vooronderstelling: ‘Falen is feedback’. Dit uitgangspunt kan een krachtige leidraad voor je leven zijn. Fouten maken wordt dan een manier om te leren hoe je sneller, beter of makkelijker je doel kunt bereiken. Zo bezien wordt het opmerken van je eigen ‘fouten’ iets dat je niet uit de weg gaat maar juist opzoekt. Door open te staan voor reacties en feedback van je mede-studenten serieus te nemen, leer je (nog) beter communiceren. Feedback is om deze reden een belangrijk deel van de opleiding. Je ontvangt iedere dag constructieve en ondersteunende feedback van de trainers, van de assistent-trainers en van je mede-studenten over je vaardigheden en het effect van jouw communicatie.

Praktisch toepasbaar

Tijdens de lesdagen staan praktische toepasbaarheid, persoonlijke ontmoeting en diepgang centraal. Na een beknopte theoretische introductie ontdek je samen met je mede-studenten hoe de stof praktisch kan worden ingezet door het oefenen met verschillende werkvormen. Je ontwikkelt je eigen vakmanschap en groeit naar onbewuste bekwaamheid.

Professionele en persoonlijke groei

Tijdens ieder oefenmoment word je uitgenodigd persoonlijke vraagstukken in te brengen. Daarmee ontstaat in je leerproces een gelaagdheid. Enerzijds verkrijg je elegante en professionele vaardigheden op vlak van communicatie en anderzijds maak je een ontdekkings- en ontwikkelingsreis ten aanzien van je persoonlijke groei en ontwikkeling.
Bij de start van de opleiding maak je een persoonlijk ontwikkelplan wat steeds weer als inspiratie kan dienen tijdens de lesdagen om mee aan de slag te gaan. Ook hierin kunnen de assistent-trainers ondersteuning bieden.