Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Neurolinguïstisch Programmeren. NLP is een veelomvattend vakgebied, bomvol technieken, inzichten en kennis over communicatie, verandering en ontwikkeling; toepasbaar op zowel professioneel als persoonlijk vlak. De naam omvat de drie delen van ons menselijk functioneren die de grootste invloed op ons hebben: onze neurologie, onze taal en onze programmering. Met programmering bedoelen we het referentiekader dat we gebruiken, onze overtuigingen en onze ideeën over onszelf, anderen en de wereld.

NLP in een notendop

NLP is gebaseerd op de vooronderstelling dat ieder mens de wereld waarneemt met zijn zintuigen. We gaan ervan uit dat je niet reageert op de werkelijkheid maar op je zintuiglijke waarneming. En helaas is je waarneming niet zuiver. Het is een vertaling van je brein en je brein gebruikt daarvoor oude ervaringen. Je kijkt als het ware naar de wereld door je onbewuste bril van overtuigingen, ervaringen, herinneringen en ideeën. Die zijn bepalend voor hoe jij de wereld ervaart. Die onbewust gekozen bril kan je helpen en je sterker maken. Het kan je ook in de problemen brengen. Wanneer niet de werkelijkheid maar je gefilterde waarneming van de werkelijkheid je acties aanstuurt, dan kun je dus je acties veranderen door je waarneming te veranderen. Dat is NLP in een notendop.

Pragmatisch

NLP is een pragmatische denkwijze die zich bezighoudt met wat het is om mens te zijn en wat wel en niet goed werkt. NLP houdt zich bezig met het ontwikkelen van competentie en flexibiliteit. Het is een denkwijze die ervan uitgaat dat alle gedrag nuttig kan zijn in de juiste omgeving maar dat we helaas vaak het verkeerde gedrag in de verkeerde omgeving inzetten. Flexibel zijn en kunnen kiezen staat daarom hoog in het vaandel.
NLP gaat ook over strategisch denken en biedt een diepgaand begrip van mentale en cognitieve processen die ons gedrag aansturen. Op een andere laag gaat NLP ook over zelfontwikkeling, het ontdekken van je eigen identiteit en missie en over de ervaring deel te zijn van een groter geheel.