NLP Master practitioner

NLP-studentBen je enthousiast over de NLP Practitioner en wil je nog meer en diepgaander ontdekken over hoe je zelf en hoe anderen functioneren? Merk je dat veel van je gedrag al meer bij jou past maar blijven er ook stukken taai en lastig om mee te werken? Wil je ontdekken wat je diepere drijfveren zijn en daar bewuster mee leren omgaan? Dan is de NLP Master practitioner een goede vervolgopleiding om mee door te bouwen.

De diepere lagen onder gedrag

In de Master practitioner ga je aan de slag met de essentie, de diepere lagen onder iemands gedrag. Je gaat aan de slag met denkstijlen, waarden & overtuigingenwerk en je gaat ook zelf experts modelleren. Je leert stiller te zijn in je begeleiding en hoe je zo jezelf en anderen naar een diepere laag kunt brengen.
Ook maak je een eerste verkenning naar je werkelijke ‘ik’, jouw unieke identiteit.

In de Master practitioner bouw je door op het fundament van de Practitioner. In dit jaar maak je een grote verdiepingsslag in je begrip van NLP en in je eigen leerproces.

Thema’s in de master

Tijdens de masteropleiding komen de volgende thema’s aan bod:

 • Ontdekken van de oorzaken achter symptomen en dit koppelen aan een outcome
 • Onderkennen en werken met denkstijlen (metaprogramma’s)
 • Werken met onze dieperliggende drijfveren: onze waarden
 • Waardenhierarchie
 • Ontdekken van belemmerende overtuigingen
 • Transformatie van overtuigingen
 • Werken met tijdlijnen
 • Modelleren
 • Dit ben ik!: werken op identiteitsniveau

Observeren en modelleren

Bij de start van de opleiding staan we stil bij de doelen die je hebt in het doen van deze Masteropleiding. Deze doelen zijn de ingang voor de twee modelleringsopdrachten die je in dit jaar zult gaan doen. Een mini-modelling en een uitgebreid eindwerk.
Je gaat ook een dag observeren bij de NLP Practitioneropleiding. Tijdens deze dag ga je je pas verworven kennis van metaprogramma’s omzetten in praktische feedback aan een van de Practitionerstudenten.

Deze drie opdrachten, in combinatie met de toetsing aan het einde van het studiejaar, zorgen ervoor dat je een diepgaand begrip krijgt van de opbouw van de dieptestructuur van mensen en hoe hierop geïntervenieerd kan worden.

Resultaten

De beoogde leerresultaten aan het einde van de NLP masteropleiding zijn, dat je:

 • gaat werken vanuit diepere niveaus van rapport;
 • een diepgaand begrip krijgt van de denkprocessen die mensen hanteren, zowel in succesvolle als in problematische situaties;
 • ontdekt hoe onze waarden en overtuigingen de motor zijn van ons gedrag en hoe zij ons sturen, ondersteunen en belemmeren;
 • leert werken met het transformeren van belemmerende overtuigingen;
 • ontdekt hoe je anderen op diepere lagen in hun functioneren kunt begeleiden en tot transformatie kunt uitnodigen;
 • leert meer en meer in contact te zijn met je werkelijke identiteit.

Ons doel is dat je aan het einde van de opleiding in je begeleiding het stuur in handen hebt en tegelijkertijd volledig met je aandacht bij de ander bent. Je ervaart dat het werkelijk in orde is om de inhoud niet te kennen en dat het ‘niet-weten’ je helpt om iemand goed te kunnen begeleiden. Dit is een basishouding die veel oplevert in het goed begeleiden en beïnvloeden van mensen en waarop we verder doorbouwen in de NLP Coach.

Certificaat van waarde

Een certificaat is van waarde wanneer je zelf zeker weet dat je nieuwe stof beheerst en je vaardigheden werkelijk eigen hebt gemaakt. Dat is de reden dat we in je tijdens onze opleidingen serieus toetsen en je vertrouwen in je eigen vermogens groeit. Aan het einde van de NLP Master practitioner toetsen we je kennis en vaardigheden. Zo krijg je een certificaat dat waarde heeft.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat, toetsen we aan het einde van het opleidingsjaar de volgende punten, waarbij je op ieder onderdeel voldoende meesterschap in vaardigheden laat zien:

 • Deelname aan de cursusdagen (schriftelijk werk bij afwezigheid, max. 2 dagen afwezig)
 • Oefening in intervisiegroepen
 • Uitvoering mini-modelling halverwege studiejaar
 • Observatiedag incl. feedback in de Practitioner
 • Voordracht eindwerk modeling

Praktische toetsing:

Je werkt als master met een medestudent. Op lesdag 19 onderzoek je in een gesprek:

 • de gewenste beweging van huidige situatie naar gewenste situatie (problem state en outcome) in een concrete context
 • de symptomen en mogelijke oorzaken van de huidige situatie
 • welke interventie passend is om het subject te ondersteunen in de groei naar de outcome

Op lesdag 20 voer je de interventie uit. In de begeleiding hiervan laat je zien dat je:

 • op diepere niveaus rapport kunt maken
 • vanuit sort by other aanwezig bent
 • afstemt op de metaprogramma’s
 • subject ondersteunt in het verwerven van een sterkere interne referentie
 • je practitionerskills zoals Milton-taal, Meta-model, ankeren etc. beheerst.

We ronden de laatste dag uiteraard feestelijk af met een drankje en een hapje.

Inschrijven