NLP Hall of Fame

Als NLP instituut bieden wij nu al meer dan een decennium (sinds 1988) trainingen in NLP. Dit kunnen wij doen doordat wij op de schouders staan van bijzondere NLP trainers die ons zijn voorgegaan. Bij deze een introductie van alle trainers die ons hebben geïnspireerd en ons nog steeds inspireren.

Richard Bandler (1950)

richard-bandlerDr. Richard Bandler is een van de grondleggers van de NLP. Ooit werd hij uitgenodigd door de psychiater Robert Spitzer om aanwezig te zijn bij een seminar van familietherapeute Virginia Satir. Later hielp hij Spitzer bij het schrijven van een boek over Fritz Perls, de therapeut die de Gestallt had vormgegeven. Naar aanleiding van deze ervaringen begon Bandler een Gestallt therapiegroep waar hij John Grinder ontmoette. Grinder zei dat hij de taalpatronen die Bandler gebruikte, kon definiëren en toelichten met behulp van transformationele grammatica. Dit leidde naar hun eerste gezamenlijke model voor therapie, het meta-model, dat werd gepubliceerd in hun eerste boek The structure of Magic, Volume I in 1975. Nadat de beide heren vele modellen gezamenlijk hadden ontwikkeld, ontstond enige frictie en zijn de twee heren ieder hun eigen weg gegaan. Bandler traint middels grote seminars mensen in een combinatie van NLP technieken en trancewerk, samen met zijn trainingspartner John LaValle, onder andere onder de naam Neuro Hypnotic Repatterning.

John Grinder (1960)

John-GrinderDr. John Grinder studeerde aan het begin van de jaren ’60 Anglistiek. Hij werkte tijdens zijn studie met de transformationele grammatica van Noam Chomsky. Na zijn militaire dienst keerde hij terug om Linguistiek te studeren en hij promoveerde in 1972 aan de Universiteit van Californie in San Diego. Na zijn benoeming tot assistent-professor in de Linguistiek ontmoette hij Richard Bandler bij de studiegroep voor Gestalltherapie. Samen legden zij de de fundementen voor wat nu een zeer groot vakgebied is onder de naam NLP. Grinder is momenteel werkzaam als consultant bij grote ondernemingen in de Verenigde Staten, samen met zijn huidige vrouw Carmen Bostic St. Clair en is daarnaast nog actief trainer in wat hij NLP New Code noemt.

Anné Linden (1935)

anne-lindenAnné Linden is een bijzondere persoonlijkheid in de wereld van NLP. Zij kwam in 1976 in aanraking met NLP en volgde Bandler en Grinder vanaf begin 1977 op hun workshoptoernee door Amerika. In 1979 structureerde ze samen met Lesley Cameron alle NLP modellen tot de opleidingen Practitioner en Master zoals ze vandaag de dag nog steeds worden getraind. Mede door haar toneelachtergrond is Anné een van de beste NLP Trainers ter wereld. Zij stichtte als eerste een NLP opleidingsinstituut, het New York Training Institute, en waagde als eerste de sprong naar Europa waar zij de eerste NLP workshops verzorgde. De reden dat Anné de ‘the first lady of NLP’ wordt genoemd. Naast NLP geeft zij nog steeds trainingen op vlak van Ericksoniaanse hypnose en het door haarzelf ontwikkelde Boundaries-model.

Robert Dilts (1955)

Robert-DiltsRobert Dilts was een van de eerste studenten van Bandler en Grinder en was vanaf het begin betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van NLP. Daarbij is hij ook in de gelegenheid geweest te studeren bij Milton H. Erickson en Gregory Bateson. Hij is afgestudeerd in Gedragstechnologie en is een ontwikkelaar, schrijver, trainer en consultant met zijn eigen NLP instituut: NLP University in Santa Cruz. Systemische NLP maar ook werk met overtuigingen en strategieën zijn belangrijke toevoegingen van Dilts geweest aan het vakgebied van NLP. Ook de toepassing van NLP in onderwijs en op vlak creativiteit, gezondheid en leiderschap is een belangrijke focus voor Dilts (geweest).

Judith DeLozier (1947)

Judith-DeLozierJudith DeLozier is sinds het allereerste begin betrokken geweest bij NLP. Ze was deel van de eerste groep studenten van Bandler en Grinder en heft belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van verscheidene NLP modellen en processen waaronder de techniek van het herkaderen. ZIj is samen met Robert Dilts eigenaar van de NLP University in Santa Cruz en is een van de meest inspirerende trainers in de Verenigde Staten.

Lesley Cameron-Bandler

Lesley-Cameron-BandlerLeslie Cameron-Bandler was deel van de originele onderzoeksgroep van Bandler en Grinder in Santa Cruz. Zij is een van de co-ontwikkelaars van NLP geweest in deze beginperiode. Leslie is vooral bekend als ontwikkelaar van het model van de metaprogramma’s en de index computations. De laatste jaren heeft zij zich vooral gericht op relaties en seksualiteit waar zij een geheel unieke vorm van relatietherapie op heeft ontwikkelt, in lijn met de vooronderstellingen van NLP.

Steve & Connirae Andreas

Steve-Connirae-AndreasSteve en Connirae Andreas hebben sinds 1977 trainingen verzorgd en nieuwe werkwijzen ontwikkeld binnen het veld van NLP. Connirae Andreas is de ontwikkelaar van het bijzondere proces van Kerntransformatie. Steve and Connirae zijn co-editors en auteurs van velerlei NLP boeken, zowel over ‘klassieke’ NLP als over innovaties. Zij zijn de oprichters van NLP Comprehensive in de Verenigde staten en staan bekend om hun liefdevolle toepassing van NLP.

Robert McDonald

dr-Robert-McDonaldDr. Robert Dee McDonald heeft vele jaren als NLP trainer gewerkt bij NLP Comprehensive, het instituut dat is opgericht door Steve & Connirae Andreas. Hij behoorde tot de groep vroege ontwikkelaars rond NLP. Als ontwikkelaar van nieuwe interventies heeft hij vele creatieve toepassingen van NLP ontwikkeld waarbij hij zich vooral gericht op de therapeutische toepassingen van NLP.

 

Eric Schneider

Eric-SchneiderEric Schneider studeerde psychologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Gent. Na het bestuderen van diverse therapeutische benaderingen zoals o.m. Rogeriaanse therapie, Gestalt en Rebirthing richtte hij zich vooral op NLP. Van 1988 tot 2006 trainde Eric bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Naast zijn werkzaamheden als psycholoog, therapeut en trainer gaat zijn aandacht vooral uit naar een groter inzicht in het individueel en structureel functioneren van de mens. Hij bestudeert daarom ook verschillende filosofieën en diverse metafysica’s. Hij heeft de NLP aan ons instituut een stevige spirituele ondergrond meegegeven die vandaag de dag nog steeds aanwezig is.

Chris van de Velde

Chris-van-de-VeldeChris van de Velde heeft van 1993 tot en met 2011 getraind aan de Academie en heeft zo samen met Eric Schneider, het fundament gelegd voor de opleidingen NLP bij de Academie. Chris is filosoof met een eigen counsellingspraktijk en heeft met zijn ervaring en kunde de opleiding NLP Counseling ontwikkeld die hij vele jaren bij ons heeft getraind. In 2011 rond hij het laatste jaar van deze opleiding bij de Academie af. Chris is een begenadigd spreker en blijvend opbouwend criticus t.a.v. NLP en zijn toepassingen. Chris werkt vanuit de overtuiging dat niets zo helend is als waarachtige rapport. Een uitgangspunt dat nog steeds stevig verankerd is in iedere NLP training bij de Academie.